ROEF Rooftop Festival Amsterdam

Waarom

ROEF brengt de stad in beweging: van dak naar daklandschap. Er zijn redenen genoeg om je ogen te openen en het dak op te gaan want…

Slechts 2% van de daken is in gebruik

Maar 1% van de platte daken is begroeid

In de stad wordt het steeds drukker

Meer groen is van belang bij een extremer klimaat

Daarom toont ROEF de torenhoge potentie van de stad, nét boven ons hoofd. Het onontgonnen daklandschap van Amsterdam is maar liefst 12 km² groot. Ruim 25 keer zo groot als het Vondelpark.

Vondelpark op hoogte

Het klimaat verandert, Amsterdam verandert niet mee. Hitte, regen, droogte, teruglopende biodiversiteit, fijnstof en andere uitstoot, ze zijn slecht voor onze gezondheid en onze gebouwen. De rekening wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties.

Bij ROEF hebben we de oplossing: als we vandaag beginnen de stad radicaal te vergroenen, kunnen deze problemen worden beperkt. De druk op de openbare ruimte is enorm, wij zoeken de oplossing op hoogte. Samen met alle Amsterdammers bouwen we aan een Vondelpark op de daken van de stad.

Feiten

Groen is gezond

Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat mensen in het groen aanmerkelijk gezonder, gelukkiger en minder gestresst zijn en langer leven. Zo verlaagt groen de zorgkosten en bevordert het de kwaliteit van leven.

Waarde

Omdat mensen graag wonen in een leefbare vergroende omgeving, stijgt de waarde van het vastgoed. Daarnaast verlaagt een groen dak de kosten voor onderhoud en is het rendement van zonnepanelen hoger in een groene omgeving

Regen en droogte

Het zal niemand ontgaan: het wordt natter én droger tegelijk. De regen valt in steeds kortere perioden en dan komt het bakken tegelijk. Onze riolering, daken en afwateringen zijn niet gemaakt voor deze hoeveelheden met lekkages en overstroming tot gevolg – soms moet de riolering direct lozen in de gracht. In de tussenliggende perioden is het juist droger dan voorheen, waardoor er watertekort dreigt. Groene daken bufferen water, beschermen tegen lekkage en geven water pas weer af als het nodig en mogelijk is.

Hitte, urban heat en hittestress

Op warme dagen kan de temperatuur van zwart bitumen daken oplopen tot wel 70C. Een groen dak beperkt dit effect tot maximaal 35C. Binnen scheelt dat 4 tot 10 graden waardoor airconditioning minder hard hoeft te draaien, buiten beperkt het zo hitteschade aan daken en muren. Ook verlagen groene daken het Urban Heat Effect. De toenemende hitte is bovendien schadelijk voor onze gezondheid.

ROEF Rooftop Festival Amsterdam

Schade aan gebouwen en monumenten

Deze hitte-, water- en droogteoverlast, zorgen nu al voor schade aan gebouwen en monumenten. Er komen steeds meer meldingen van lekkages, ongezonde en schadelijke schimmels en ongedierteplagen. Wateroverlast en -tekort veroorzaakt verzakkingen veroorzaken en beschadigt funderingen. Hittestress verlaagt bovendien de levensduur van daken en gebouwen.

Ontmoeten

Openbaar toegankelijk groen, zoals een dakpark, is bovendien belangrijk om ontmoetingen te faciliteren. Eenzaamheid is net zo schadelijk als roken en 38% van de Amsterdammers voelt zich geregeld eenzaam. Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, waar je niet meteen de hoofdprijs betaalt, staan echter onder druk in de stad. Groene daken dragen zo bij aan de sociale cohesie.

Biodiversiteit

Nu op het platteland monocultuur zorgt voor een ernstige bedreiging van de biodiversiteit – met mogelijk catastrofale gevolgen voor de voedselvoorziening en onze ecosystemen, zijn steden voor veel dieren een laatste veilige haven. Door de daken gericht te vergroenen, houden we onze ecosystemen en de voedselketen in stand en verbeteren we gezondheid en welzijn van alle inwoners.

Drukte in de stad

Amsterdam is bijzonder succesvol en wordt steeds populairder. Toeristen, expats, jongeren, ze trekken in grote getalen naar de stad. Dit succes is tegelijk een bedreiging: steeds minder Amsterdammers gaan nog de binnenstad in vanwege de drukte. Door kleine of grote groene oases toe te voegen houden we de stad leefbaar voor iedereen en blijven onze monumenten in goede staat. Bovendien stijgt de m2-prijs in de stad de pan uit, op veel plekken ligt die al boven de € 10.000,- per m2, waardoor ruimte voor nieuw groen beperkt is. Groen kent immers geen verdienmodel.

Het succes van de stad zorgt voor groeiende woningtekorten. De enorme bouwopgave die er ligt zal groen groen eerder uit de stad laten verdwijnen, dan dat er nieuw groen bij komt. De oplossing ligt op de daken.

Foto boven: World of Me Marie
Foto midden: Niki Boomkens