Privacy Statement

Wij vinden het  belangrijk dat jij je veilig voelt op onze website, met name als het gaat om jouw privacy en jouw persoonlijke gegevens.

We nemen jouw privacy en de verwerking van jouw persoonlijke gegevens erg serieus en volgen hierin de eisen van de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (richtlijnen AVG/GDPR per 25 mei).

In dit privacy statement van ROEF vind je waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen en wat wij doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacy statement is van toepassing op alle activiteiten, projecten en diensten van ROEF.

 

GEGEVENS

Persoonlijke gegevens

Als je gebruik maakt van onze website, ons contactformulier invult of deelneemt aan onze events verzamelen we alleen die informatie die nodig is om jou goed van dienst te kunnen zijn. Als we om aanvullende gegevens vragen, betreft het informatie die je ons vrijwillig levert. Wij gaan uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonlijke gegevens om.

 

DOEL

Doel gebruik persoonlijke gegevens

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die door jou aan ons ter beschikking gesteld uitsluitend om:

  • Jouw vragen te kunnen antwoorden
  • In contact te blijven rondom de deelname aan events
  • Een nieuwsbrief en mailings te versturen met updates over ROEF.
  • Gevraagde dienst(en) te kunnen leveren.
  • Onze diensten te kunnen optimaliseren, zodat jij ze beter kunt gebruiken en beter aansluiten bij jouw wensen.

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en stellen deze op geen enkele andere wijze ter beschikking aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

GEBRUIK

Het gebruik van persoonlijke gegevens

Wanneer je contact met ons opneemt, gebruik maakt van onze website, deelneemt aan onze projecten of onze events bezoekt, is het mogelijk dat wij de persoonlijke gegevens en de berichten die je stuurt bewaren om jou beter op de hoogte te brengen van ontwikkelingen en om onze diensten beter aan te laten sluiten op jouw wensen. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. De persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, bewaren wij niet langer dan strikt nodig is en enkel voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

 

JOUW GEGEVENS

Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Je kunt op elk moment bij ons jouw persoonlijke gegevens opvragen. Om deze te kunnen inzien, te kunnen laten aanpassen of laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info[at]roefamsterdam.nl. Daarnaast heb je ten alle tijden de mogelijkheden om via onze cookiebanner je voorkeuren aan te passen.

 

AANPASSINGEN

Recht op aanpassingen privacy statement

We behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gevensbeschermingsmaatregelen aan te passen, mocht dit nodig blijken. Lees daarom regelmatig onze privacy statement.

 

VRAGEN

Heb jij overige vragen over dit privacy statement?

Heb jij overige vragen rondom dit privacy statement? Neem dan ook contact met ons op via info[at]roefamsterdam.nl

Foto: World of Me Marie